שמחים שפניתם אלינו

ראו רשימת פעולות שניתן לבצע בשירות עצמי
וסדרת תשובות לשאלות נפוצות

גמל להשקעה

הצטרפות/העברה עבור עמיתים שגילם מעל 18 שנים

הצטרפות/העברה עבור עמיתים שגילם מתחת ל 18 שנים

משיכת קופת גמל
להשקעה

כיצד ניתן להפקיד לקופת גמל להשקעה?

קרן השתלמות

הצטרפות/
העברה

משיכת קרן
השתלמות

הפקדה לקרן השתלמות
 במעמד עצמאי

חיסכון לכל ילד

ניוד חשבון חיסכון
לכל ילד
(מבית השקעות אחר)

עדכון נתוני הורים לטובת צפייה בנתוני חשבון חסכון לכל ילד עבור עמיתים שגילם מתחת ל 18 שנים

משיכת חשבון חסכון לכל ילד
כאשר העמית הינו
בן 18-21 שנים

משיכת חשבון חסכון
לכל ילד כאשר העמית
הינו מעל גיל 21

קופת גמל

הצטרפות/
העברה

משיכת
קופת גמל

כיצד ניתן להפקיד לקופת
גמל במעמד עצמאי

שאלות ותשובות

כל לקוח יכול להתחבר ל”אזור האישי”  אם פתוח חשבון על שמו בחברה. ההתחברות לאיזור האישי היא באמצעות קבלת סיסמא חד פעמית לטלפון הנייד של הלקוח כפי שמעודכן במערכות החברה. במסך ההתחברות ל”אזור האישי” קיימת  אפשרות לקבל את הסיסמא לכתובת דוא”ל של הלקוח אשר גם היא צריכה להיות מעודכנת במערכות החברה.

הורים לילדים בחשבונות “חסכון לכל ילד” יכולים להתחבר לצפייה בנתוני החשבון רק לאחר רישום ראשוני שניתן לבצע כאן  הרישום מתעדכן בתוך 10 ימי עסקים שלאחריהם ניתן יהיה להתחבר לחשבון.

ככלל, הפקדה תעודכן  ב”אזור האישי” בתוך 5 ימי עסקים ובתנאי שהחשבון נפתח באופן תקין והועברו לחברה כל המסמכים הנדרשים לזיהוי ההפקדה:  אסמכתא,  אישור על ניהול חשבון עו”ש או העתק המחאה (שיק) מחשבון הבנק .

ניתן לצפות בפרטי ההפקדה באתר:  בתפריט הניווט הראשי יש לבחור: “ריכוז קופות גמל” לאחר מכן, יש ללחוץ על מספר החשבון ואז לגלול מטה עד מסך “פירוט תנועות יומיות”.

היתרות החודשיות מתעדכנות אחת לחודש בגין החודש הקודם. מועד העדכון הוא בד”כ עד יום העסקים העשירי בחודש. לדוגמא: אם ההפקדה נרשמה בחשבון העמית ביום 1.1.2021,  היא תיכלל ביתרת החשבון שתעודכן במהלך חודש פברואר.

בעת פתיחת החשבון נשלחו לתיבת הדוא”ל שלך יחד עם מסמכי ההצטרפות עליהם חתמת, הנחיות לפתיחת ההרשאה לחיוב חשבון באתר האינטרנט של הבנק שלך. ניתן לפתוח את ההרשאה גם כעת לפי קוד מוסד: 7143 – גמל להשקעה או 56816 – קרן השתלמות או קופת גמל – 56823 ולשלוח צילום מסך של הפעולה בצירוף אישור על ניהול חשבון או צילום המחאה (שיק) ובנוסף, הנחיה בנוגע לסכום ותאריך החיוב החודשי לתיבת הדוא”ל : hafkadot@analyst.co.il

סכום העברה יופיע ב”אזור האישי” בדרך-כלל, 5-7 ימי עסקים לאחר שהדיווח יתקבל מהגוף המעביר בצורה מלאה ותקינה. ניתן לצפות בסכום ב”אזור האישי” בקישור: amitim.analyst.co.il באופן הבא:
בתפריט הניווט הראשי יש לבחור: ” ריכוז קופות גמל” לאחר מכן, יש ללחוץ על מספר החשבון ואז לגלול מטה עד מסך “פירוט תנועות יומיות”.

ניתן למלא את הטופס הרצ”ב ולהשיבו חתום לכתובת הדוא”ל gemel@analyst.co.il

ניתן לבצע מעבר בין מסלולי השקעה ב”אזור האישי” בקישור : amitim.analyst.co.il

בתפריט הניווט הראשי יש לבחור: “העברה בין מסלולים” לאחר מכן, תוכלו לבחור את החשבון הרצוי ולהעבירו למסלול השקעה שונה ע”פ ההוראות.

ככל שכל המסמכים שהעברתם שלמים ותקינים תבוצע העברת הכספים בתוך 4 ימי עסקים (לא כולל יום הגשת המסמכים) ואולם, אם חל מועד משיכת הכספים באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש, יועברו הכספים ביום העסקים הרביעי של אותו החודש.

העברה בין מסלולים מבוצעת בתוך 3 ימי עסקים (לא כולל יום העברת המסמכים) ואולם, אם חל מועד העברת הכספים באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש, יועברו הכספים ביום העסקים הרביעי של אותו החודש.

ניתן יהיה לצפות בסכום שהועבר בין מסלולי ההשקעה ב”אזור האישי” בקישור: amitim.analyst.co.il באופן הבא:
בתפריט הניווט הראשי יש לבחור: ” ריכוז קופות גמל” לאחר מכן, יש ללחוץ על מספר החשבון ואז לגלול מטה עד מסך “פירוט תנועות יומיות”.

 

המידע שמופיע לעיל הינו מידע תמציתי בלבד ואין בו כדי למצות או להוות תחליף להוראות כל דין, רשות מוסמכת או נהלי החברה, כפי שיהיו מעת לעת. אנליסט קופות גמל בע״מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ / שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם.

לקוחות יקרים,

אם ברצונכם למשוך את כספי קרן ההשתלמות שלכם יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. מלאו את הטופס המצורף וחתמו עליו (אם ברצונכם למשוך יותר מחשבון השתלמות אחד, יש לשלוח טופס נפרד לכל חשבון).
 2. צרפו צילום תעודת זהות (במידה ותעודת הזהות ביומטרית יש לשלוח צילום של 2 צדי התעודה).
 3. צרפו צילום המחאה (שיק) או אישור ניהול חשבון בנק.


את המסמכים הנ”ל יש להעביר אלינו סרוקים באמצעות
הדוא”ל לכתובת : gemel@analyst.co.il

לבירורים ושאלות נוספות ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 03-7147177

הערה חשובה:

במידה וטופס המשיכה מולא כיאות וצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים, לרבות אימות חתימה בהתאם לנהלי החברה, יועברו הכספים לחשבון העו”ש שפרטיו על גבי טופס המשיכה בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה בחברה.

ואולם, אם חל מועד העברת הכספים באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש, יועברו הכספים ביום העסקים הרביעי של אותו החודש.

לקוחות יקרים,

אם ברצונכם למשוך את הכספים מקופת חיסכון לכל ילד שברשותכם, יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. מלאו את כל הסעיפים ( סעיף א’-ז’) בטופס המצורף.
 2. צרפו צילום ת.ז. של הילד וצילום ת.ז. של ההורה לרבות צילום ספח מתעודת הזהות של ההורה שבו רשום הילד (במידה ותעודות הזהות ביומטריות יש לשלוח צילום של 2 צדי התעודה)
 3. ככל וההורים גרושים וקיימת על כך אינדיקציה בת.ז. של ההורה יש צורך להחתים את שני ההורים בטופס המשיכה (סעיף ז’) כמו-כן, יש להעביר צילום ת.ז. של שני ההורים כולל ספח של כל אחד מהם.
 4. צרפו אישור על ניהול חשבון עו”ש של הילד (ניתן להפיק מאתר האינטרנט של הבנק) או צילום המחאה (שיק).

את המסמכים הנ”ל יש להעביר אלינו סרוקים באמצעות הדוא”ל לכתובת : gemel@analyst.co.il

לבירורים ושאלות נוספות ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 03-7147177

הערה חשובה:

במידה וטופס המשיכה מולא כיאות וצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים, לרבות אימות חתימה בהתאם לנהלי החברה, יועברו הכספים לחשבון העו”ש שפרטיו על גבי טופס המשיכה בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה בחברה.

ואולם, אם חל מועד העברת הכספים באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש, יועברו הכספים ביום העסקים הרביעי של אותו החודש.

במועד התשלום, תיזקף לחשבון תשואה אחרונה שנצברה עד 2 ימי העסקים שקדמו למועד התשלום.

לקוחות יקרים,

אם ברצונכם למשוך את הכספים מקופת חיסכון לכל ילד שברשותכם, יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. מלאו את סעיפים א’-ה’ ואת סעיף ז’ בטופס המצורף.
 2. צרפו צילום תעודת זהות (במידה ותעודת הזהות ביומטרית יש לשלוח צילום של 2 צדי התעודה)
 3. צרפו אישור על ניהול חשבון עו”ש של הילד (ניתן להפיק מאתר האינטרנט של הבנק) או צילום המחאה (שיק).

את המסמכים הנ”ל יש להעביר אלינו סרוקים באמצעות
הדוא”ל לכתובת : gemel@analyst.co.il

לבירורים ושאלות נוספות ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 03-7147177

הערה חשובה:

במידה וטופס המשיכה מולא כיאות וצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים, לרבות אימות חתימה בהתאם לנהלי החברה, יועברו הכספים לחשבון העו”ש שפרטיו על גבי טופס המשיכה בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה בחברה.

ואולם, אם חל מועד העברת הכספים באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש, יועברו הכספים ביום העסקים הרביעי של אותו החודש.

במועד התשלום, תיזקף לחשבון תשואה אחרונה שנצברה עד 2 ימי העסקים שקדמו למועד התשלום.

לקוחות יקרים,

אם ברצונכם למשוך את כספי קופת הגמל שלכם יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. מלאו את הטופס המצורף וחתמו עליו (אם ברצונכם למשוך יותר מחשבון השתלמות אחד, יש לשלוח טופס נפרד לכל חשבון).
 2. צרפו צילום תעודת זהות (במידה ותעודת הזהות ביומטרית יש לשלוח צילום של 2 צדי התעודה).
 3. צרפו צילום המחאה (שיק) או אישור ניהול חשבון בנק
 4. ככל שתבקשו למשוך כספים ממרכיב פיצויים יש לצרף גם טופס 161 שהופק בשנת המשיכה. ככל שמדובר בטופס ישן יש לצרף אישור פקיד שומה ומכתב סיום העסקה.

את המסמכים הנ”ל יש להעביר אלינו סרוקים באמצעות
הדוא”ל לכתובת : gemel@analyst.co.il

לבירורים ושאלות נוספות ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 03-7147177

הערה חשובה:

במידה וטופס המשיכה מולא כיאות וצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים, לרבות אימות חתימה בהתאם לנהלי החברה, יועברו הכספים לחשבון העו”ש שפרטיו על גבי טופס המשיכה בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה בחברה.

ואולם, אם חל מועד העברת הכספים באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש, יועברו הכספים ביום העסקים הרביעי של אותו החודש.

במועד התשלום, תיזקף לחשבון תשואה אחרונה שנצברה עד 2 ימי העסקים שקדמו למועד התשלום.